názov

Tradičný sviatočný dievocky odev z Rakovej (okr. Čadca)

Dievocký odev je odev slobodných žien od pohlavnej dospelosti (asi od veku 12 rokov) do vydaja. Medzi odevom dievok a vydatých žien nebolo podstatných rozdielov, nosili rovnaké odevné súčasti. Rozdiel sa prejavoval len vo sviatočnom odeve dievok, v ktorom dominovala bohatá a farebná výzdoba.
autor

Boris Németh

profesionálny fotograf, Týždeň
Fotografiu študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2011 ukončil doktorandské štúdium. V súčasnosti na škole pôsobí ako externý pedagóg reportážnej fotografie. Vystavoval na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2006 je fotografom v časopise .týždeň. borisnemeth.com