Ocenenia roka 2020

ocenenie

Grand Prix

ocenenie

Grant Bratislavy

ocenenie

Mladý talent roka

Fotografie podľa kategórií 2020

kategória

Aktualita

Samostatné fotografie
Série fotografií
kategória

Reportáž

Série fotografií
kategória

Každodenný život

Samostatné fotografie
Série fotografií
kategória

Portrét

Samostatné fotografie
Série fotografií
kategória

Príroda a životné prostredie

Samostatné fotografie
Série fotografií
kategória

Svet umenia a kultúry

Samostatné fotografie
Série fotografií
kategória

Šport

Samostatné fotografie
kategória

Študenti a mladí fotografi do 26 rokov (medzinárodná kategória)

Samostatné fotografie
Série fotografií
kategória

Dlhodobý dokument (medzinárodná kategória)

Série fotografií
kategória

Fotografia vytvorená mobilným telefónom (medzinárodná kategória)

Série fotografií
kategória

Grant mesta Bratislava

Série fotografií