strom v meste
názov

Stromy v meste

Projekt Stromy v meste je príbehom o vzťahu človeka a prírody. Reflektuje naše zásahy do prostredia, konfrontuje nás s ich výsledkami, ilustruje naše chápanie, znázorňovanie, formovanie prírody a v neposlednom rade otvára otázky o (ne)ekologickom smerovaní našej spoločnosti.
autor

Peter Korček

profesionálny fotograf
Peter Korček (1980) - fotograf, pedagóg, doktorand na Inštitúte tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne na skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a ktoré svojou činnosťou aj formuje. Profesijne pôsobil vyše dvanásť rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských vydavateľstvách.