Bezvýchodisková situácia v tomto zabudnutom regióne sa podpísala hlavne na mladej generácií, ktorá stráca nádej na lepší život. Jedinou možnosťou je zostať alebo odísť za lacno platenou manuálnou prácou na Západ. Podmienky Rómov na pracoviskách sú však často také zlé, že si radšej vyberú ostať doma.
názov

Trojr(i)ečie

Následkom transformácií po páde socializmu sa Gemer, pôvodne jeden z najbohatších regiónov Slovenska, nestihol prispôsobiť voľnému trhu a prejsť úspešnou ekonomickou transformáciou. Nasledovalo masové vysídľovanie, úpadok priemyslu a vysoká nezamestnanosť. Obyvateľstvo regiónu, zväčša maďarskí Rómovia, sa následkom toho musia uchyľovať k alternatívnym formám ekonomických aktivít a živobytia.
autor

Terézia Suránová

študent, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave (FSEV)
Som študentkou fotografie a sociálnej antropológie v Bratislave. Zaujímajú ma témy štrukturálnej moci, marginalizácie a vplyvy týchto fenoménov na estetické hodnoty sociálnych skupín.