Rybí trh v Nazaré bol prvou aukciou v krajine, kde sa ryby začali predávať na kilogramy a nie na kusy. Na trhu dominovali obyvatelia Nazaré. 89-ročná Manuela suší a predáva ryby od svojich 7 rokov. Táto tradícia predkov je ženská zručnosť, ktorá sa v priebehu rokov prenášala z matiek na dcéry a pretrváva dodnes.
názov

Manuela z Nazaré

Napriek tomu, že Nazaré je vo svete známe svojimi gigantickými vlnami a súťažou v surfovaní, na neďalekej pláži spočíva jedna z najstarších tradícií krajiny: sušenie rýb na slnku. 89-ročná Manuela suší a predáva ryby od svojich 7 rokov. Táto tradícia predkov je ženská zručnosť, ktorá sa v priebehu rokov prenášala z matiek na dcéry a pretrváva dodnes.
autor

Martin Mikláš

voľný fotograf
Dokumentárny fotograf z Bratislavy momentálne pôsobiaci medzi Lisabonom (Portugalsko) a Bratislavou (Slovensko) so zameraním na sociologické zmeny vo Východnej Európe a sociálno-ekonomický a ekologický dopad rybárskeho priemyslu v Portugalsku. V súčasnosti absolvent 2022-23 VII Photo Masterclass, otec na "materskej dovolenke" a účastník Visual Storytelling Masterclass by The Raw Society.