názov

Bratislava - mesto nových začiatkov

Bratislava patrí k najmladším hlavným mestám Európy. Poloha mesta na Dunaji ju predurčila, aby sa stala strediskom mnohých kultúr. Z urbanistického hľadiska je pre Bratislavu na prvý pohľad charakteristická fragmentálnosť. Na kontinuitu si tu veľmi nepotrpíme. Každá nová generácia zahadzuje svoje dedičstvo v presvedčení, že vybuduje niečo lepšie. Táto neukotvenosť v histórii spôsobuje necitlivé zásahy bez vzťahu k prostrediu. Okrem toho tu máme dlhodobo rozostavané, z najrôznejších príčin blokované, či dokonca narýchlo zbúrané stavby a na ich mieste vyrastajú nové. Azda najväčším obdobím radikálnych zmien bolo pre Bratislavu "budovanie socializmu". Došlo k barbarskému zbúraniu časti historického centra, ale treba priznať, že vyrástlo aj zopár, dnes už kultových stavieb. Po roku 1989 sa začínalo odznova. Nekontrolovaná výstavba, pod vplyvom developerov, nemálo prispela k spomínanej rozkúskovanosti. Z estetického hľadiska vnímam tento jav ako koláž. Preto sa práve téma fragmentálnej koláže stala východiskom pre môj fotografický projekt o Bratislave. Hľadám miesta, ktoré sú poznačené ľahostajnosťou a excentrizmom. Často je na nich badateľná provizórnosť, alebo nedokončenosť. Na projekte som začala pracovať v marci tohto roka, a veľa som premýšľala nad identitou môjho rodného mesta. Myšlienka zobraziť mesto ako koláž naberala postupne svoje konkrétne tvary. Táto idea, je technicky podporená plochou perspektívou a rozptýleným svetlom. Absencia ľudí, navodzuje pocit chýbajúcej pointy daného miesta, ale zároveň necháva vyniknúť tvarom a líniám. Bratislava ponúka veľmi veľa atraktívnych miest, ktoré sú výnimočné dynamikou svojich príbehov. V posledných rokoch prechádza mesto opäť novým začiatkom a stáva sa atraktívnou európskou metropolou. Verím, že moje hľadanie nových kúskov do skladačky menom Bratislava, prispeje k lepšiemu pochopeniu mesta a jeho smerovania.
autor

Jana Šantavá

voľný fotograf