názov

Každý siedmy

Každý siedmy predstavuje osobný fotografický príbeh o bežných ľuďoch na uliciach. Líšia sa v odlišnosti, niektorí sú závislí od vozíčka, iní od barlí či pomoci ostatných. Aký vedú život? Sú iní? S čím každý deň zápasia? Z čoho sú smutní? Odkiaľ berú silu ísť ďalej? Fotky hľadajú odpovede. Každý siedmy je prierez sedemročnou fotografickou prácou autora, ktorý dokumentuje témy z prostredia hendikepovaných ľudí v Sliezsku
autor

Krzysztof Gołuch

voľný fotograf, Poľsko