názov

Cena za celoživotné dielo

Prestížnu cenu porota udelila za celoživotný autorský prínos slovenskej fotožurnalistike z pozície fotografa, historika, teoretika, kurátora a publicistu majstrovi Karolovi Kállayovi in memoriam.
Cenou je plastika zo skla od výtvarníka Pavla Macha.

Autor fotografie je Maňo Štrauch - Posledný portrét majstra Kállaya.
autor

Karol Kállay