názov

V Petržalke od 2010 po súčastnosť, ktorá stále trvá”

Laura Witteková sa vyjadrila k téme: ,,Na myšlienke - téme mesto je pre mňa dôležitý moment spoznávania daného mesta alebo miesta a postupné odhaľovanie jeho génia loci. Už niekoľko rokov žijem v časti Petržalka, ktorá nie je mojou najobľúbenejšou časťou Bratislavy, ale na druhej strane je pre mňa dôležitou výzvou nájdenia vzťahu k nej prostredníctvom fotografie.”
autor

Laura Wittek