názov

Domov dôchodcov a sociálnych služieb v Rimavskej Sobote

autor

Alexandra Galambová

fotoateliér T.Huszára