názov

1150. Výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy

autor

Peter Župník

Voľný fotograf