názov

Bratislava, Praha

autor

Dušan Dukát

Voľný fotograf