názov

Šarm - Osamelý stred v osamelom kruhu

autor

Michal Šebeňa

Profesionálny fotograf, Šarm