názov

Čarovanie pred prejavom

autor

Pavel Neubauer

Profesionálny fotograf, TASR