názov

21. novoročný prejav

autor

Denis Dziuba

Voľný fotograf (Bielorusko)