názov

Zranení ukrajinskí vojaci v miestnosti rakúskeho rehabilitačného strediska

autor

Pavlo Bishko

Voľný fotograf (Rakúsko)