názov

Deti – obete sexuálneho násilia v Kongu

autor

Martin Bandžák

Voľný fotograf