názov

#ID

autor

Robert Tappert

Voľný fotograf
Narodil sa v Humennom, študoval divadelnú réžiu na VŠMÚ a DAMU v Prahe. Počas školy sa rozhodol venovať fotografii a v súčasnosti študuje na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave. Vo voľnej tvorbe sa venuje najmä portrétnej a dokumentárnej fotografii s konceptuálnym presahom. Pracuje ako divadelný fotograf a fotoreportér.