názov

Na východe nič nové

autor

Juraj Mravec

Profesionálny fotograf, mono.sk