názov

#ID (zo série)

GRAND PRIX Hlavná cena súťaže. Medzinárodná porota ju udelila fotografii, ktorú hodnotila z hľadiska aktuálnosti, informatívnosti a vynikajúcej estetickej úrovne. Víťaz získava plastiku zo skla od výtvarníka Pala Macha a odmenu 2000 eur. Víťazom Grand Prix za rok 2015 je Robert Tappert s fotografiou zo série #ID.
autor

Robert Tappert

Voľný fotograf
Narodil sa v Humennom, študoval divadelnú réžiu na VŠMÚ a DAMU v Prahe. Počas školy sa rozhodol venovať fotografii a v súčasnosti študuje na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave. Vo voľnej tvorbe sa venuje najmä portrétnej a dokumentárnej fotografii s konceptuálnym presahom. Pracuje ako divadelný fotograf a fotoreportér.