názov

Obyvatelia blokujú pochod ultranacionalistov centre Varšavy

autor

Tomáš Rafa

Voľný fotograf (SR)