názov

Čas oddychu

Mám rád cestovanie a dovolenkový čas. Tak som sa rozhodol predstaviť moju krajinu Slovensko cez fotografický projekt „Dovolenka doma“. Už druhý rok intenzívne spracovávam túto tému. Keď som sa dostal do Bratislavy, aby som spravil fotografie z hlavného mesta, uvedomil som si, že je to na samostatný projekt. Projekt zachytáva ľudí v Bratislave v čase ich oddychu.
autor

Ján Viazanička

Voľný fotograf
V roku 2009 úspešne ukončil magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave,na Katedre fotografie a nových médií. V roku 2007 promoval ako bakalár na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Fakulte výtvarných umení. Počas štúdia absolvoval stáž na Akademii sztuk pieknych vo Varšave (2004).Od roku 2012-2015 fotograf agentúry SITA.Momentálne pôsobí ako voľný fotograf.Viazanička sa vo svojej tvorbe venoval prevažne výtvarnej fotografii s konceptuálnym charakterom,v ostatných rokoch však prevládla reportážna a dokumentárna fotografia. S Borisom Némethom vydal dve fotografické publikácie Premeny Slovenska (2012) a Premeny Slovenska: 1150.výročie sv.Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy (2013).Žije a pracuje v Banskej Bystrici.