názov

Jedno leto pred sto rokmi

Na juhozápadnom úpätí rumunských Karpát, šesťdesiat kilometrov severne od toku Dunaja, sa nachádza jedna z najizolovanejších komunít Európy. Oddelená kultúrne, nábožensky aj jazykovo od okolitého Rumunska prežíva malá česká obec Šumice, jedna zo šiestich obcí osídlených českými vysťahovalcami na začiatku 19. storočia. Geograficky odsunutá z okruhu svojich piatich väčších českých sestier zostávajú Šumice dlhodobo mimo hlavného záujmu turistov, etnografov aj civilizácie. Stále spojená s prácou na poli, vplyvmi počasia a radosťou z voľného priestoru vstáva šesťdesiatka jej žijúcich obyvateľov každé ráno do nového dňa, no zároveň cíti blížiaci sa koniec. Fotografický cyklus, Jedno leto pred sto rokmi je krátkou sondou do ich života.
autor

Alexander Rehorovský

Voľný fotograf
Narodený v roku 1979 v Bratislave. Popri práci na cykle Hľadanie vnútorného ticha, v rámci ktorého vznikli predložené fotografie, pracujem na dlhodobom projekte zameranom na život v Istanbule vo svetle meniacej sa kultúrno-spoločenskej dynamiky tureckej spoločnosti a na dlhodobom cykle výrazne osobnejších fotografii z môjho bezprostredného okolia.Fotografie zo súboru Jedno leto pred sto rokmi boli v roku 2017 ocenené cenou Slovak Press Photo.