názov

Manifesto

Pocit odcudzenosti ako dieťaťa emigrantov. Hľadanie domova, ale aj správnych odpovedí. Rozpoltenosť kultúrnej identity a neurčitosť pôvodu. Stovky nevyslovených myšlienok a mätúce teórie. Možno sa len pýtam tie nesprávne otázky. Analýzou svojej identity prichádzam k otvorenej formulácii: identita nemusí byť jednoznačná, identita sa mení neustále každou zmenou a pohybom.
autor

Hoa Nguyen Thi

študentka (SR)
Narodená v Nových Zámkoch,momentálne žijúca v Bratislave.Študent fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení.