názov

Blending in

Už niekoľko rokov fotografujem svoju mladšiu sestru. Súbor zachytáva začiatok relatívne dlhého časového obdobia, nejednoznačnú povahu emocionálneho prechodu dievčaťa na ženu, vývinovú etapu charakteristickú hľadaním svojej identity. Zámerom nie je zachytiť sladké a nevinné aspekty detstva, ale práve naopak, konfrontovať realitu dievčaťa, ktoré si (ne)uvedomuje komplikácie prechodu na dospelosť plné rozporov, zraniteľnosť spojenú s prijatím vlastného tela, pocit osamelosti a nepochopenia.
autor

Lea Kálazi

Voľná fotografka - študentka (SR)