názov

Štruktúry

Ľadové štruktúry na vypustenom rybníku v Devínskej Novej Vsi.
autor

Tomáš Hulík

Voľný fotograf
Pracuje ako voľný fotograf,ale aj v televíznom prostredí ako kameraman,producent a režisér v jeho produkčnej spoločnosti ARTpoint.V jeho filmárskej a fotografickej tvorbe sa v prevažnej miere venuje prírode,najmä živočíšnej ríši,ale nie je mu cudzia ani reportážna tvorba.Publikuje v prestížnych zahraničných magazínoch venujúcich sa prírode a cestovaniu (National Geographic,GEO,Wildlife),ako aj v mnohých iných časopisoch na Slovensku a v Čechách.Veľkou záľubou je súčasné výtvarné umenie a z filmárskej a fotografickej vášne vyplývajúce cestovanie a hľadanie vhodných motívov či zvierat,ktoré budú "ochotné" pózovať pred objektívom fotoaparátu.Bohužiaľ,neporušených miest a množstvo zvierat,ktoré by sa chceli dať ľahko zvečniť,rapídne ubúda,preto sa čoraz viac a intenzívnejšie začína venovať aj ochrane prírody,aby aj budúce generácie mali tú možnosť ešte niečo vidieť...