názov

Sila detstva

Prijatie ako hlavná téma detstva i jeho sila. Naučiť sa prijať naše deti také, aké sú. Všetky emócie prekvalifikovať na správne. To je hlavný cieľ mňa ako matky fotografky. V médiách sú deti ukazované ako pekný obrázok: usmiate, čisté a poslušné. Realita je však iná. Deti majú svoju vôľu, svoj rozum, svoju silu i svoje čaro. Ich telo je dokonalé, veria a vedia, že všetko dokážu. Nemajú strach a nie sú spútané predsudkami. A to až do okamihu, kým im nevstúpime do toho my dospelí a svojím strachom ba niekedy až paranojou ich sparalyzujeme. Následne výchovou pretvoríme na svoj obraz, ktorý je ten správny a jediný možný.
autor

Gabriela Teplická

Voľná fotografka
Som žena,matka a fotografka zachytávajúca realitu plnú skutočných emócii svojich najbližších.Fotografiami zachytávam každodenné situácie detí v prítomnosti pre všetkých do budúcnosti a zároveň neoddeliteľným rozmerom fotografie je moje vyjadrenie prijatia detí ako dokonalých bytostí,takých aké sú.Ukázať do hĺbky podstatu prijatia detí v ich jedinečnosti a nespútanosti v konfrontácii so spoločnosťou zadefinovanými požiadavkami pre "kritériám vyhovujúce a poslušné" dieťa.