názov

Súčasní slovenskí fujaristi

V eseji fotografujem ľudí, ktorí majú charakter a významným spôsobom zachovávajú slovenské tradície. Sú to vynikajúci majstri výroby aj interpreti pastierskych ľudových piesní. Zhotovujú vynikajúce pastierske hudobné nástroje, fujary, píšťaly, gajdy, ktoré robia tradičným autentickým spôsobom a v tom duchu aj žijú. Zámerne sa nesnažím ukázať folklórnu stránku, ale fotografujem ich v prirodzenom prostredí, kde žijú. Na fotografiách sú konkrétne: Branislav Blahovec z Trenčianskych Teplíc, Stanislav Markovič z Turčianskych Kľačian, Pavol Smutný z Dúbrav.
autor

Ľuboš Dubovský

Voľný fotograf (SR)
Zameriavam sa na komunity ľudí,ktorí sú pre mňa zaujímavý.