názov

Broniszow - ďaleko od hlavného mesta

Broniszow, niekdajšia roľnícka rodina v Lubuskom vojvodstve v Poľsku. Autobusy tam nepremávajú každý deň. Tehelňu, ktorá bola kedysi hlavným zamestnávateľom miestnych obyvateľov, zavreli pred mnohými rokmi. Zavreli aj školu. „Otec chodí občas do zahraničia.“ Príležitostné práce umožňujú čo-to obnoviť. Jediné, čo obyvateľom zostalo, je pôda, na ktorej však sotva čosi vypestujú. Zeleninu obyvatelia nakupujú v miestnom obchode. Každodenný život ľudí, pre ktorých je „zvyk hnacou silou všetkého“.
autor

Joanna Mrowka

Profesionálny fotograf, Poľská fotografická agentúra FORUM (Poľsko)