názov

Hľadanie vnútorného ticha

Vždy som chcel poznať svet… kultúry, zvyky a náboženstvá… hľadať a pýtať sa, poznávať, nachádzať, zažívať ľudí, cítiť vône, farby a vietor v tvári. Hľadať vnútorné ticho. Päťdesiat obyvateľov tejto malej obce neďaleko mi už niekoľko rokov znovu a znovu ukazuje, že čím väčšie otázky si dávam, tým bližšie k svojmu domovu sa môžem ísť pýtať. Život je tu koncentrovaný rovnako ako na druhej strane sveta alebo vo vašej obývačke. A tak sa nepýtam, kde to miesto je. Je tam, kde som ja.
autor

Alexander Rehorovský

Voľný fotograf (SR)
Narodený v roku 1979 v Bratislave. Popri práci na cykle Hľadanie vnútorného ticha, v rámci ktorého vznikli predložené fotografie, pracujem na dlhodobom projekte zameranom na život v Istanbule vo svetle meniacej sa kultúrno-spoločenskej dynamiky tureckej spoločnosti a na dlhodobom cykle výrazne osobnejších fotografii z môjho bezprostredného okolia.Fotografie zo súboru Jedno leto pred sto rokmi boli v roku 2017 ocenené cenou Slovak Press Photo.