názov

Zoorkhaneh (zo série)

Zoorkaneh znamená "dom sily alebo pevnosť" a je považovaný za tradičný iránsky šport. Je to slovná hračka, ktorá má poukázať na dvojicu: "dom sily" je miesto, kde sa rozvíja fyzická odolnosť perzských vojakov, a "pevnosť" je zas duševná schránka a charakter bojovníka, psychická príprava pred bojom a životom ako takým.
autor

Katarína Líšková

Voľná fotografka
Katarína Líšková sa narodila na Slovensku.Napriek tomu takmer polovicu svojho života strávila mimo domovinu.Svoje prvé fotografické vzdelanie získala na Granadskej univerzite v Španielsku a od toho momentu sa profesionálne venuje cestovaniu.Jej vyše desaťročné mapovanie Kuby zhmotnené v samostatnej autorskej výstave prešlo viaceré Slovenské i České miesta.Takmer výlučne sa zameriava na čiernobielu reportážnu fotografiu.