názov

Atlas periférií (zo série)

Atlas periférií analyzuje stav mojej mysle počas pobytu v zahraničí. Rozoberá fenomén separácie od domácej spoločnosti. Každodenná snaha zapadnúť ide ruka v ruke s pocitom neistoty a nekomfortnosti, pocitom existencie na periférii tejto spoločnosti. Počas objavovania nového prostredia, projektujem tento „periférny status“ do urbánnych krajobrazov. Prítomnosť človeka je citeľná, no zároveň tento element sám osebe chýba. Absencia prítomnosti človeka tvorí paralelu k môjmu pocitu absencie v novom prostredí.
autor

Paula Malinowska

voľný fotograf