názov

Odviate vetrom (zo série)

Odviate vetrom je reportáž o ľuďoch žijúcich v pohraničných oblastiach medzi Iránom a Afganistanom. Sú to pre nás veľmi nehostinné podmienky na život, takmer úplne púštne a polopúštne oblasti, kde takmer jediný možný spôsob prežitia je, pašovanie tovaru medzi týmito dvoma krajinami.
autor

Katarína Líšková

Voľná fotografka
Katarína Líšková sa narodila na Slovensku.Napriek tomu takmer polovicu svojho života strávila mimo domovinu.Svoje prvé fotografické vzdelanie získala na Granadskej univerzite v Španielsku a od toho momentu sa profesionálne venuje cestovaniu.Jej vyše desaťročné mapovanie Kuby zhmotnené v samostatnej autorskej výstave prešlo viaceré Slovenské i České miesta.Takmer výlučne sa zameriava na čiernobielu reportážnu fotografiu.